TCÅ

En bra arbetsmiljö skapas i samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagaren/tjänstemannen.

TCÅ arbetar för sina medlemmars situation och rättigheter på arbetet. Vi stöder i frågor om arbetsvillkor och hjälper till vid tvister med arbetsgivaren.

Enligt våra stadgar verkar TCÅ som centralorganisation för de fackföreningar, som bildats av personer som är anställda i landskapet Ålands, dess affärsverks, åländska kommuners, kommunalförbunds, församlingars och andra offentliga samfunds tjänst samt i sådana åländska samfunds tjänst, som åtnjuter landskapsbidrag. Organisationen representerar dessa föreningar samt bevakar deras och deras medlemmars rättsliga, löne- och sociala intressen.

För att förverkliga sina mål gör organisationen framställningar, förhandlar, ingår avtal, ger utlåtanden samt bevakar ingångna avtals tillämpning.