Styrelse

Styrelsen vid TCÅ representerar organisationen, fastställer löne- och övriga avtalskrav, godkänner tjänste- och arbetskollektivavtal, ansvarar för organisationens verksamhet och ekonomi samt har övriga uppgifter enligt föreningens stadgar.

TCÅs styrelse

 • Ordförande Linda Mattsson (TÅLC r.f.)
 • Vice ordförande Ann-Charlotte Nyman (SuPers fa på Åland r.f.)            

Övriga medlemmar

 • Jonna Nyman  (SuPers fa på Åland r.f.)      
 • Marita Ahlfors (TÅLC r.f.)
 • Gunilla Berglund (Ålands funktionärsförening rf)
 • Daja Rothberg (Ålands fackskollärare r.f.) 
 • Dan Sjövall (TÅLC r.f.)                                                      

Suppleanter

 • Tiina Uotinen…. för Ann-Charlotte Nyman
 • Agneta Rösgren…. för Jonna Nyman                 
 • Kerstin Sundman…. för Marita Ahlfors
 • Päivi Lönnblad…. för Gunilla Berglund
 • Lotta (Liselott) Nordberg ….för Daja Rothberg
 • Kristian Eriksson….för Dan Sjövall