Styrelseordföranden genom tiderna

Harriet Lindeman 1978 – 1982
Berit Hampf1983 – 1986
Kjell Mattsson 1987 -1988
Bengt Dahlén 1989 – 1990
Sirkka-Liisa Kankkonen 1991 –1994
Yvonne Aspholm 1995 – 15.4.1998
Anne Sjölund 16.4.1998 – 2004
Yvonne Aspholm 2005 – 2016
Linda Mattsson 2017 –