Vår historia

Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f. grundades 14 oktober 1978 under namnet Tjänstemannaorganisationernas Centralförbunds Tjänstemannaorganisationer på Åland, TOC-TÅ. TOC-Tås stiftande föreningar var Suomen Sairaanhoitajayhdistys-Sjuksköterskeföreningens i Finland lokalförening på Åland r.f., Ålands Hjälpskötare r.f., Ålands Barnmorskeförening r.f. och Ålands Kommunaltjänstemän r.f.