Aktuellt

INBJUDAN TILL DIG att delta i en GEMENSAM MANIFESTATION 6.2.2024 kl.16.30 på Självstyrelseplatsen

Riksregeringen har en mängd olika förändringar=försämringar på arbetsmarknaden på gång som på sätt eller annat kan drabba Dig som facklig medlem.

Men, på Åland kan vi icke minst tack vare egen förhandlings- och avtalsrätt inom offentlig sektor och viss egen lagstiftningsbehörig fatta bättre och väl avvägda beslut.

Vi vill med manifestationen uppmärksamma våra politiker om att de inte behöver kopiera riksregeringens misstag.

Samtidigt vill vi med manifestationen visa att vi följer med vad man sysslar med på fastlandet och visa att vi stöder centralorganisationerna där.

Det som är viktigt att komma ihåg är att man deltar i manifestationen utanför arbetstid!

VÄLKOMMEN MED DU OCKSÅ!