Aktuellt

TCÅ håller sitt höstmöte tisdagen den 23 november 2021

TCÅ:s vårmöte hålls måndagen den 24 maj 2021.

Hösten 2020 förhandla TCÅ om nya ramavtal med såväl Ålands landskapsregering som med Kommunala avtalsdelegationen eftersom de tidigare tjänste- och arbetskollektivavtalen med dem löpte ut 28.2.2020 resp. 31.3.2020. De gamla avtalen gäller alltid tills det att parterna kommit överens om de nya. TCÅ har även i början av 2021 förhandlat om nya avtal med Ålands lagting.