Representation i olika organ

TCÅ utser sina representanter i kommittéer, kommissioner och andra organ i vilka organisationen är representerad.

REPRESENTATION I OLIKA ORGAN             

Samarbetskommittén för allmänna förvaltningen samt vissa myndigheter och enheter år 2021  t.v.

ordinarie:Regina Stenroos-Wibomersättare: Marica Bomanson-Österlund
ordinarie: Carola Bomanersättare: Sara Alopaeus

Samarbetskommittén för landskapets skolor, Högskolan på Åland och Ålands sjösäkerhetscentrum år 2021 t.v.

ordinarie: Jana Ekebomersättare: Michael Gunell

Samarbetskommittén för Ålands hälso- och sjukvård år 2021 t.v.

ordinarie: Linda Mattssonersättare: Michael Broman
ordinarie: Agneta Rösgrenersättare: Jonna Nyman

Landskapet Ålands pensionsfond 2020-2023

ordinarie: Mikael Johanssonersättare: Sara Alopaeus

Rådgivande delegation för arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, Ams 2019-2020

ordinarie: Ansti Dahlénersättare: Mikael Johansson

Landskapets tjänstedelegation 2021-2024

Ordinarie: Marica Bomanson-Österlundersättare: Sara Alopaeus

Tjänstetvistnämnder 2020-2023

Landskapets tjänstetvistnämnd och lagtingets dito:

ordinarie: Sara Alopaeus1:a ersättare: Agneta Rösgren
2:dra ersättare: Åsa Karlsson

Kommunala tjänstetvistnämnden:

ordinarie: Susanne Boman1:a ersättare: Tiina Uotinen
2:dra ersättare: Ann-Charlotte Nyman