Intressebevakningens historia

Ett plock ur intressebevakningens historia i Finland. I några fall kom ändringarna inte exakt samma år kraft på Åland men riket visade vägen vilket också visar att fackrörelsen spelat en betydande roll vid många förändringar. 

1917

Arbetstiden 8 timmar

1922                

Arbetsavtalslag. Årlig semester 4-7 dagar

1940                

Arbetsgivarna godkände arbetstagarna som förhandlingspart

1946                

Årlig semester 12-14 dagar

1959                

45 h veckoarbetstid

1960                

Årlig semester 18-24 dagar. Lag om arbetslöshetsförsäkring

1962                

Fonderande arbetspensionssystem

1965                

40 h veckoarbetstid

1971                

Årlig semester 4 veckor

1972                

Inkomstpolitisk helhetslösning. Semesterpeng 10 %

1974                

Inkomstpolitisk helhetslösning, höjning av barnbidraget, moderskapsledighet 7 mån.

1977                

Vintersemester

1978                

Samarbetslagen. Arbetshälsolagen. Pappaledighet 12 dagar

Landskapslagen om åländska tjänstekollektivavtal

1980                

Förlängning av moderskapspenningen och föräldraledighet. Kollektivavtal: vårdaren av sjukt barn, med moderns samtycke, kan också vara barnets pappa

1984                

Förtjänstbundet arbetslöshetsstöd. Lagen om uppsägningsförfarande. Pekkasdagar

1987                

Lagen om jämställdhet

1992                

Trettondagen ledig dag

1995                

Alterneringsledighet. Arbetstidslagen.

1996    

Dagvårdslagen. Helhetsförnyelse av arbetstidslagen. Förnyelse av samarbetsförhandlingslagen.

2001                

Ny arbetsavtalslag. Förnyelse av arbetspensions- och arbetslöshetssystemen. Stöd för vuxenstudier. Pappamånad. Flexibla arbetstidsregler.

2002                

Förnyelse av arbetarskyddslagen. Ny arbetshälsovårdslag. Kristi himmelsfärdsdagen ledig.

2003                

Rekommendation om arbetstidsbank

2005                

Helhetsförnyelse av semesterlagen: tjänstemännen inom semesterlagen. Systemet för arbetstidsbanken/regler för distansarbete

2006                

Ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Förbättring av familjeledigheter.

2007                

Ny samarbetslag

2010                

Åtstramning av användande av visstidsavtal. Fem veckors pappaledighet

2013                

Förnyelse av pappaledigheten

2014                

Helhetsförnyelse av jämlikhets- och jämställdhetslagen

2019                

Förnyelse av arbetstidslagen (gäller inte ännu tjänstemän på Åland)

2022

Familjeledighetsreform