Ordlista

                   

ArbetsavtalEtt arbetsavtal uppstår när arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens om utförandet av ett arbete och lönen som betalas för det samt övriga förmåner och villkor. Anställningsvillkoren bestäms enligt arbetslagstiftningen och kollektivavtalet. Arbetsavtalet är bindande för båda parterna.
KollektivavtalI kollektiv- och tjänstekollektivavtal avtalas om minimilöner och allmänna anställningsvillkor, till exempel arbetstider och semester. Kollektivavtalens bestämmelser är minimivillkor.
Allmän förhöjningEn förhöjning av löner i cent, euro eller procent som bestäms i ett avtal och som betalas till alla som omfattas av avtalet.
ArbetstagareEn anställd i arbetsavtalsförhållande.
TjänstemanEn anställd i tjänsteförhållande med tjänsteansvar.