Förtroendemän

FÖRTROENDEMÄN FÖR ÅREN 2024-2026

LR centralförvaltningordinarie Sara Alopaeus
ersättare Marica Bomanson-Österlund
LR-museibyrånordinarie Carola Boman (huvudförtroendeman) ersättare Belinda Magnusson
Landskapets skolorordinarie Jana Ekebom
ersättare Christian Henriksson
ÅHS- TÅLC-gruppenordinarie Linda Mattsson
ersättare Sandra Sjöberg
ÅHS-vårdsidanordinarie Agneta Rösgren
ersättare vakant
ordinarie Roger Sundman
ersättare vakant
KSTordinarie Jana Sundberg
ersättare Madelene Hilander
Mariehamns stad-vårdsektornordinarie Lene-May Lindvall
ersättare Tomas Gröning
Hela Åland för byråsektorn och tekniska sektornordinarie Marika Willstedt
ersättare Annica Blomqvist
Norra Åland, vårdsektorn (Brändö, Finström, Geta, Kumlinge, Saltvik, Sund och Vårdö samt NÅUD)ordinarie Tiina Uotinen
ersättare Janni Altin Wilhelms
Södra Åland, vårdsektorn (Eckerö, Föglö, Hammarland, Jomala, Oasen vård- och boendecenter, Kökar, Lemland, Lumparland och Sottunga samt SÅUD) ordinarie Tiina Uotinen
ersättare Janni Altin Wilhelms