Förtroendemän

FÖRTROENDEMÄN FÖR ÅREN 2021-2023

LR centralförvaltningordinarie Sara Alopaeus
ersättare Marica Bomanson-Österlund
LR-museibyrånordinarie Carola Boman (huvudförtroendeman) ersättare Belinda Magnusson
Landskapets skolorordinarie Jana Ekebom
ersättare Michael Gunell
ÅHS- TÅLC-gruppenordinarie Linda Mattsson
ersättare vakant
ÅHS-vårdsidanordinarie Agneta Rösgren
ersättare Jonna Nyman
ordinarie Roger Sundman
ersättare vakant
KSTordinarie Jana Sundberg
ersättare Madelene Hilander
Mariehamns stad-vårdsektornordinarie Lene-May Lindvall
ersättare Essi Moring
Mariehamns stad- byråsektorn och tekniska sektornordinarie Gunilla Berglund
ersättare Annica Blomqvist
Norra Åland (Brändö, Finström, Geta, Kumlinge, Saltvik, Sund och Vårdö samt NÅUD)ordinarie Tiina Uotinen
ersättare vakant
Södra Åland (Eckerö, Föglö, Hammarland, Jomala inkl. Oasen vård- och boendecenter, Kökar, Lemland, Lumparland och Sottunga samt SÅUD) ordinarie Tiina Uotinen
ersättare vakant