Förtroendemän

FÖRTROENDEMÄN FÖR ÅREN 2021-2023

LR centralförvaltningordinarie Regina Stenroos-Wibom
ersättare Marica Bomanson-Österlund
LR-museibyrånordinarie Carola Boman (huvudförtroendeman) ersättare Sara Alopaeus
Landskapets skolorordinarie Jana Ekebom
ersättare Michael Gunell
ÅHS- TÅLC-gruppenordinarie Linda Mattsson (moderskapsledig)
ersättare Michael Broman
ÅHS-vårdsidanordinarie Agneta Rösgren
ersättare Jonna Nyman
ordinarie Roger Sundman
ersättare vakant
KSTordinarie Jana Sundberg
ersättare Madelene Hilander
Mariehamns stad-vårdsektornordinarie Lene-May Lindvall
ersättare Essi Moring
Mariehamns stad- byråsektorn och tekniska sektornordinarie Gunilla Berglund
ersättare Annica Blomqvist
Norra Åland (Brändö, Finström, Geta, Kumlinge, Saltvik, Sund och Vårdö)ordinarie Ann-Charlotte Nyman
ersättare Jonna Nordlund
Södra Åland (Eckerö, Föglö, Hammarland, Jomala inkl. Oasen vård- och boendecenter, Kökar, Lemland, Lumparland och Sottunga) ordinarie Tiina Uotinen
ersättare Jeanette Sjöblom