Medlemsföreningar

SuPers fackavdelning på Åland r.f.    

för Dig som har avlagt examen på andra stadiet inom social-, hälsovårds- eller pedagogiskbranschen samt för studerande inom dessa branscher. Den som har avlagt yrkes- eller specialyrkesexamen inom social- eller hälsovårdsbranschen kan också bli medlem. SuPer-yrken är t.ex närvårdare, primärskötare, underskötare, hemvårdare, mottagnings- och avdelningsbiträden, vårdare samt yrken inom åldringsvården och barnomsorgen. Ordförande för SuPers fa på Åland är idag Tiina Uotinen.

https://www.facebook.com/superpaaland/

Länk till förbundet SuPer i riket https://www.superliitto.fi/pa-svenska/

Tjänstemän vid Ålands landskapsförvaltning, TÅLC  r  f 

för Dig som är anställd vid Ålands landskapsregering, Ålands lagting eller landskapsregeringens underställda myndigheter, dess affärsverk och bolag. Ordförande för TÅLC är idag Marica Bomanson-Österlund.

Länk till TÅLC:s hemsida https://www.talc.ax/

Ålands fackskollärare

för Dig som är lärare vid Ålands gymnasium, Högskolan på Åland, Ålands folkhögskola eller Ålands musikinstitut.  Ordförande för Ålands fackskollärare är idag Lennart Ville Lundqvist.

Länk till Ålands fackskollärares hemsida https://www.fackskollarare.ax/

Ålands funktionärsförening

för Dig som är anställd av en kommun eller ett kommunalförbund. Ordförande för Ålands funktionärsförening är idag Gunilla Berglund.

Länk till förbundet Jyty i riket https://www.jytyliitto.fi/sv/Sivut/default.aspx