Förhandlingsgrupper

För att bereda TCÅ:s avtalsmål inför de olika förhandlingarna utser styrelsen förhandlingsgrupper för tre år åt gången. Medlemmar/medlem ur förhandlingsgrupperna kan även utses till förhandlare som vid sidan av verksamhetsledaren deltar vid förhandlingstillfällena. Det slutliga beslutet om organisationens avtalsmål fattas av styrelsen.De idag utsedda förhandlingsgrupperna har följande sammansättning:’

MEDLEMMAR I KOMMUNALA FÖRHANDLINGSGRUPPEN FÖR ÅREN

2021-2023

 • SuPers fackavdelning på Åland r.f.
  • Ann-Charlotte Nyman
  • Tiina Uotinen
 • Ålands funktionärsförening r.f.
  • Gunilla Berglund
  • Annica Blomqvist

MEDLEMMAR I  LANDSKAPETS FÖRHANDLINGSGRUPPER FÖR ÅREN

2021 – 2023

Allmänna sektionen (4 medlemmar)

 • TÅLC r.f.
  • Sara Alopaeus
  • Åsa Karlsson
  • Kristian Eriksson/Dan Sjövall
  • Marica Bomanson-Österlund

ÅHS-sektionen  (5 medlemmar)

 • SuPers fackavdelning på Åland r.f.
  • Jonna Nyman
  • Agneta Rösgren
 • TÅLC r.f.
  • Hans Lindfors
  • Linda Mattsson
  • Ulrica Sandberg
MEDLEMMAR I LÄRARNAS FÖRHANDLINGSGRUPP FÖR ÅREN
2021-2023
 • Ålands facksskollärare r.f.
  • Jana Ekebom
  • Christian Henriksson
  • Michael Gunell