Förhandlingsgrupper

För att bereda TCÅ:s avtalsmål inför de olika förhandlingarna utser styrelsen förhandlingsgrupper för tre år åt gången. Medlemmar/medlem ur förhandlingsgrupperna kan även utses till förhandlare som vid sidan av verksamhetsledaren deltar vid förhandlingstillfällena. Det slutliga beslutet om organisationens avtalsmål fattas av styrelsen.De idag utsedda förhandlingsgrupperna har följande sammansättning:

MEDLEMMAR I KOMMUNALA FÖRHANDLINGSGRUPPEN FÖR ÅREN

2024-2026

 • SuPers fackavdelning på Åland r.f.
  • Janni Altin Wilhelms
  • Tiina Uotinen
 • Ålands funktionärsförening r.f.
  • Marica Willstedt
  • Annica Blomqvist

MEDLEMMAR I  LANDSKAPETS FÖRHANDLINGSGRUPPER FÖR ÅREN

2024 – 2026

Allmänna sektionen (4 medlemmar)

 • TÅLC r.f.
  • Sara Alopaeus
  • Belinda Magnusson
  • Kristian Eriksson/Dan Sjövall
  • Marica Bomanson-Österlund

ÅHS-sektionen  (5 medlemmar)

 • SuPers fackavdelning på Åland r.f.
  • Roger Sundman
  • Agneta Rösgren
 • TÅLC r.f.
  • Hans Lindfors
  • Linda Mattsson
  • Birgitta Ahlqvist
MEDLEMMAR I LÄRARNAS FÖRHANDLINGSGRUPP FÖR ÅREN
2024-2026
 • Ålands facksskollärare r.f.
  • Jana Ekebom
  • Christian Henriksson
  • Lennart Ville Lundqvist