Möten

TCÅ:s högsta beslutande organ är organisationens möte. Föreningens förvaltning handhas av styrelsen. Våra ordinarie möten är vårmötet och höstmötet. Vårmötet hålls inom april-maj samt höstmötet i oktober-november. Till dessa möten kallas våra medlemsföreningar, som är de som kan representera Dig som enskild medlem vid mötet. Vid mötena behandlas åtminstone i våra stadgar angivna ärenden.

Vårmötet hålls den 15 maj 2024

Höstmötet hålls den 27 november 2024